100 jaar kiesrecht

In 1917 werd het algemeen kiesrecht voor mannen ingevoerd. Tegelijk verdwenen de belemmeringen voor vrouwen uit de grondwet. Zij mochten nog niet kiezen, maar konden wel gekozen worden. Dat konden zij vanaf 1919.

De invoering van het algemeen kiesrecht heeft een geschiedenis van discussie en strijd. Kamerleden stonden lijnrecht tegenover elkaar, ministers struikelden er over. Grote groepen mensen deden mee aan volkspetities en demonstraties. Tussen 2017 en 2019 wordt de strijd om het kiesrecht in heel Nederland herdacht.

De geschiedenis van het kiesrecht staat centraal in onze tentoonstelling van 23 februari tot 20 april. We kijken naar de ontwikkelingen in het Oldambt, van het aantal kiezers tot wie er werd gekozen. Van de discussie over vrouwenkiesrecht tot de angst voor de communisten.

Een greep uit de onderwerpen:

  • De eerste gekozen vertegenwoordigers in 1795
  • De uitzondering Winschoten uit 1825
  • De eerste kiesverenigingen – voor of tegen Zijlker?
  • Oude en nieuwe raadsleden in 1919
  • De communisten in Beerta en Finsterwolde
  • De eerste vrouwen in de gemeenteraad
Reacties plaatsen is niet mogelijk.