Home

Het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt is gesloten van 20 december tot 9 januari. Bestuur en medewerkers van het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt wensen u fijne feestdagen. We hopen u in het nieuwe jaar weer te zien bij eens van onze activiteiten.


 

 

Vrijdag 1 december

Dieveggen, hoeren en heksen

Sinds de appel in het paradijs, is de vrouw de oorzaak van alle kwaad. Ze was een verleidster en tegelijk zelf heel gevoelig voor verleiding door de duivel. Over het algemeen was ze moreel de mindere van de man. De levensverhalen van heksen, hoeren en dieveggen in deze lezing laten ons een ander beeld zien. Het is een beeld van armoede, onmacht en vooroordeel waar vrouwen het slachtoffer van werden. Marianne Kruijswijk vertelt deze middag een aantal bijzondere levensverhalen.

Tijd: 14:30

Toegang: 5,00

 

24 november – Het leven van onderwijzeressen in de 19e eeuw

Vrouwen die zo ongelukkig waren dat ze ‘overschoten’, dat geen man ze wilde hebben, hadden een beperkte beroepskeuze in de negentiende eeuw. Hun beroepen waren gerelateerd aan wat vrouwen behoorden te zijn: echtgenote en moeder. Verpleging, onderwijs en aan de huishouding gerelateerde werkzaamheden waren haar mogelijkheden. Wat betekende het om als onderwijzeres te werken in die tijd? Wat weten we van de ontwikkeling van het onderwijs en de invloed die dit had op de onderwijzeressen.

Greetje Bijl, die promoveerde op onderwijzers- en onderwijzeressenlevens, neemt ons mee naar de klaslokalen en de leven van vrouwen die hun brood verdienden als onderwijzeres in de 19e eeuw.

Tijd: 14:30

Toegang: 5,00

 

10 november – Oldambtster dichtkunst met Fieke Gosselaar

Schrijfster Fieke Gosselaar heeft een groot deel van haar leven doorgebracht in het Oldambt. Zij vertelt deze middag in het CHC over haar leven aan de hand van haar gedichten en neemt ons mee het mooie Oldambt in. Daarbij geeft ze de luisteraars een inkijkje in het schrijfproces.

Tijd: 14:30

Toegang: 5,00

 

3 november Lezing – Kapiteinsvrouwen aan boord

Het verhaal van de 19e eeuwse Veenkoloniale Zeevaart is zeer bijzonder en bij weinigen bekend. Het lijkt vergeten dat in het midden van de 19e eeuw meer dan 50% van de Nederlandse vloot uit de Groninger Veenkoloniën kwam. De bijzondere rol die de kapiteinsvrouwen speelden, is zelfs uitzonderlijk. De vrouw stond letterlijk haar mannetje op het schip.

Hendrik Hachmer, directeur van het Veenkoloniaal Museum in Veendam, houdt een lezing vol bijzondere verhalen en anekdotes over het leven van de vrouwen aan boord.

Tijd: 14:30

Toegang: € 5,00

 

 

Tentoonstelling – Oldambtster Vrouwen

Van 9 september tot 15 december is er in het CHC Oldambt de tentoonstelling over Oldambtster vrouwen. De rijke Catharina, de stelende Albertje, juf Jantje, zuster Adilia en Houwe de heks, krijgen allemaal een plaats. De pioniers in het Oldambt, van dominee tot raadslid, komen ook voorbij. De vereniging van huisvrouwen laat uit 1919 van zich horen.

Het is niet alleen de bedoeling dat u komt kijken. U kunt ook zelf de tentoonstelling aanvullen. Is er een Oldambtster vrouw van wie u vindt dat ze nooit vergeten mag worden? Dan kunt u voor haar een plekje krijgen in de tentoonstelling.

Bij de tentoonstelling hoort een glossy. Daarin zijn verhalen te vinden over de vrouwen uit de tentoonstelling maar ook verhalen van moderne Oldambtsters. Aan het einde van de tentoonstelling zal een tweede glossy verschijnen met de verhalen van bezoekers.

De tentoonstelling is open op woensdag, donderdag en vrijdagmiddag van 13:00 tot 17:00.

Toegang bedraagt 2,50. Rondleidingen en arrangementen zijn op afspraak mogelijk.

Neem hiervoor contact met ons op via chcoldambt@gmail.com of 06 124 618 49

 

 

 

Reacties plaatsen is niet mogelijk.